Ga naar inhoud

Leerhuis Ermelo 'God is altijd groter'

10 november 2021

Omschrijving

In deze lezing zal Ad van der Dussen een verbinding leggen tussen de grootheid en de heiligheid van God en zijn nabijheid in Christus.

Veel mensen die op zoek zijn naar God herontdekken de stilte. Alle gepraat over God lijkt soms alleen maar een averechts effect te hebben: je komt er niet echt nader door tot Hem. Dat heeft ermee te maken dat Hij een mysterie is. Of, zoals het in de Middeleeuwen werd uitgedrukt: ‘God is altijd groter’. Maar als je dat benadrukt, raakt God dan niet erg op afstand? En is Hij in Jezus juist niet heel dichtbij gekomen?

In deze lezing zal Ad van der Dussen een verbinding leggen tussen de grootheid en de heiligheid van God en zijn nabijheid in Christus. Aan de ene kant wijst hij op het risico van de domesticatie, het ‘temmen’ van God, en ook van Jezus. Want ook als God ons in Jezus nabij is, is Hij groter en anders dan wij. Hoezeer kan ons leven ontregeld worden door Hem! Omgekeerd zal God juist meer tot ons gaan spreken, wanneer wij recht doen aan Zijn verhevenheid. Hoewel het onvermijdelijk is dat er in deze lezing wat filosofie meekomt, zal zij toch ook een praktische toepassing hebben.             

Ad van der Dussen (1951, Harderwijk) is emeritus-docent aan de Theologische Universiteit van Kampen en emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde kerk in Eindhoven. Hij schreef onder andere: ‘Job. Geloven en lijden om niet’.
Bij zijn afscheid als docent sprak hij een rede uit onder de titel ‘Vrees en beven, een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie’.

Openingstijden
Woensdag20:00

Locatie

Oude Kerk
Terug