Ga naar inhoud

Een moeilijk boek of moeilijke mensen?

09 december 2020
Adres
Nieuwe kerk
Horsterweg 40
3851 PJ ERMELO
Bekijk op Google Maps
Omschrijving

In het boek 'Lezen en laten lezen' benadrukt Arnold Huijgen het 'je laten lezen' door de Bijbel, dat wil zeggen: je openstellen voor de stem van God die in de Bijbel spreekt. Dat vraagt een houding van ontvankelijkheid. Huijgen vraagt aandacht voor de ziel. Hij gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf. Aanmelden verplicht.

Openingstijden
Woensdag 9 december: 20:00
Prijzen
Volwassenen: € 5,00

Verplicht aanmelden via mail aanmelden@leerhuisermelo.nl.
Terug