Ga naar inhoud

De profetenmoord in de Bijbel

09 maart 2021
Adres
Immanuelkerk
Stationsstraat 137
3851 ND ERMELO
Bekijk op Google Maps
Omschrijving

Deze lezing gaat over de verzen 34–39”. De woorden van Jezus over Jeruzalem vormen de climax van de twist met de joodse leiders. Deze verzen behelzen het motief van de profetenmoord: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt’ (vers 37a).Dit motief komt zowel in het OT als in het NT veelvuldig voor. We zullen nadenken over de betekenis van Jezus’ woorden:‘het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar’. Inleider: drs. H. Wilhelm. Aanmelden verplicht.

Openingstijden
Dinsdag 9 maart: 20:00
Prijzen
Volwassenen: € 5,00

Verplicht aanmelden via mail aanmelden@leerhuisermelo.nl.
Terug