Ga naar inhoud

De kerk: Gemeenschap van gelovigen

30 november 2020
Adres
Immanuelkerk
Stationsstraat 137
3851 ND ERMELO
Bekijk op Google Maps
Omschrijving

Na een korte inleiding over het ontstaan van de christelijke kerk, kijken we wat dat eigenlijk zijn: kerkmodellen. Wat kunnen we daarmee? Daarna behandelen we een aantal van deze modellen. Inleider is R. Bouwman. Hij is diaken in de RK-parochie St. Lucas in Leusden. Tegenwoordig heeft een diaken drie taken: het verkondigen van het Woord Gods in woord en daad, liturgische taken en het verrichten van liefdewerken. Aanmelden verplicht.

Openingstijden
Maandag 30 november: 20:00
Prijzen
Volwassenen: € 5,00

Verplicht aanmelden via mail aanmelden@leerhuisermelo.nl.
Terug