Ga naar inhoud

Verhalen

Geniet van de prachtige paarse heidevelden

 

Vanaf mi­d­d­en au­g­u­stus tot begin se­pte­m­ber staat de heide volop in bloei. Ge­niet tijdens een wandeling of fietstocht van de prachtige paarse heidevelden op de Ermelosche Heide of Groevenbeekse Heide. Dagelijks loopt de herder met de schapen en de honden over de Ermelosche Heide. Een ontmoeting met de schaapskudde op de heide is altijd een bijzonder moment.  

(@mirjamb_ op instagram)

Terug