Ga naar inhoud

De onbekende Calvijn

27 november 2019
Adres
Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB ERMELO
Bekijk op Google Maps
Omschrijving

Inleider deze avond is Herman Noordegraaf is emeritus hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Van de reformatoren heeft Johannes Calvijn (1509-1564) het sterkst zijn stempel gedrukt op de Reformatie in ons land. Het is weinig bekend dat Calvijn in zijn streven naar verandering in kerk en theologie nadrukkelijk óók een vernieuwing van het diaconaat nastreefde. Hij wilde dat verankeren in de kerkelijke bestuurlijke structuur. Dat is niet allereerst een formele zaak, maar komt voort uit de visie dat diaconaat tot het wezen van de kerk behoort.

Openingstijden
Woensdag 27 november: 20:00
Prijzen
Volwassenen: € 4,00
Terug